Ogłoszenia Opole na Karczmaumalajki.pl > Wiadomości > Kończy się termin rozliczenia kampanii samorządowej

Kończy się termin rozliczenia kampanii samorządowej

- Z około 200 zarejestrowanych komitetów wyborczych na Opolszczyźnie rozliczyła się na razie mniej więcej połowa - powiedziała w rozmowie 'W cztery oczy' Agnieszka Mikucka, zastępca dyrektora opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.21 stycznia upływa termin rozliczenia w przypadku komitetów, których kandydaci zakończyli udział w wyborach na pierwszej turze. - Wszystkie komitety, które się zarejestrowały w KBW w delegaturze w Opolu, niezależnie od tego, czy zarejestrowały później kandydata na radnego czy też kandydatów w ogóle, są zobligowane do złożenia sprawozdania finansowego nawet, jeżeli nie pozyskiwały przychodów i nie ponosiły wydatków związanych z kampanią wyborczą - powiedziała Agnieszka Mikucka. W takiej sytuacji wypełnia się druk sprawozdania wyborczego wpisując we wszystkich kolumnach wartość 'zero', a kluczowa jest data wpływu sprawozdania do opolskiej delegatury KBW, nie zaś data jego wysłania. - Brak sprawozdania lub jego złożenie po terminie to przestępstwo - przypomniała Agnieszka Mikucka i grożą za to grzywna, ograniczenie wolności lub nawet pozbawienie wolności do lat 2. - Jesteśmy zobligowani do tego, aby zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia ...

Przeczytaj więcej: http://radio.opole.pl/100,264651,konczy-sie-termin-rozliczenia-kampanii-samorzado