Ogłoszenia Opole na Karczmaumalajki.pl > Wiadomości > Nysanie „rozkręcają” pilotażowy program Zielonych Podwórek. 75 procent dopłaca gmina

Nysanie „rozkręcają” pilotażowy program Zielonych Podwórek. 75 procent dopłaca gmina

10 wniosków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych przeszło pozytywną ocenę prawno-formalną i ubiega się o dofinansowanie w ramach akcji Zielone Podwórka. Celem jest nie tylko powstawanie kolejnych placów zabaw czy siłowni, ale także integracja i aktywizacja mieszkańców.Regulamin tej prospołecznej akcji przewiduje dofinansowanie gminy w wysokości nie większej niż 75% kosztów inwestycji. Pozostałą kwotę musi wyłożyć sama wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia. Taki sposób pozwala na tworzenie i doposażanie placów zabaw, terenów zielonych na osiedlach, a nawet budowę podziemnych kontenerów na odpady. Taki właśnie wniosek wpłynął w tegorocznej edycji tego programu. Do tej pory udało się m.in. zbudować plac zabaw na osiedlu Ujejskiego i przy przedszkolu nr 1 czy też ogrodzenie w żłobku nr 1. Tegoroczna lista 10 kolejnych wniosków zostanie zatwierdzona do końca sierpnia.

Przeczytaj więcej: http://radio.opole.pl/100,208475,nysanie-rozkrecaja-pilotazowy-program-zielonych-