Ogłoszenia Opole na Karczmaumalajki.pl > Wiadomości > Prudnik: gmina chce być przyjazna dla rodzin wychowujących dzieci

Prudnik: gmina chce być przyjazna dla rodzin wychowujących dzieci

Minimalizacja odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu to jeden z celów trzyletniego programu wspierania rodzin w gminie Prudnik. Uchwałę w tej sprawie przyjęła tamtejsza rada miejska. Program zakłada docelowo objęcie wszystkich dzieci bezpłatną opieką przedszkolną.- Chcemy odciążyć wydatki rodzin w tym zakresie - mówi burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. - Będziemy starali się wspierać w wychowaniu dzieci rodziny, które czasami pracują poza gminą Prudnik. Chcemy, aby była ona przyjazna nawet dla tych, którzy jeszcze tutaj nie mieszkają, ale w przyszłości może się u nas osiedlą. Żeby wiedzieli, że gmina dba również o takich mieszkańców łącznie z tym, że ponosi koszty opieki nad dziećmi ponad ustawowymi pięcioma godzinami. Myślę, że niedługo przedszkola będą za darmo. Ustawowym zadaniem własnym gminy jest opracowanie i realizacja programu wspierania rodzin. Ma to zapobiegać ich dysfunkcji. W ubiegłym roku świadczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi opieki społecznej objęto w gminie Prudnik blisko 1300 rodzin. Spowodowane to było najczęściej bezrobociem oraz ich ubóstwem.

Przeczytaj więcej: http://radio.opole.pl/100,278923,prudnik-gmina-chce-byc-przyjazna-dla-rodzin-wych